ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ…ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಿದೆ. ಗ್ರಾಕರ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣ ಖಾಲಿಯಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಗುಜರಾತಿನ ಅಮ್ರೆಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಡಿಆರ್‌ಸಿ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಖಾಲಿಯಾಗುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು … Continued