ಹಿಂದಿನ 2 ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಧಾರ ರಹಿತ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಕೇಂದ್ರ

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಮೊದಲ ಎರಡು ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ “ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ವರದಿಗಳು ಆಧಾರರಹಿತವಾಗಿವೆ, ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲದ ವರದಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ … Continued