6 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಅಪರೂಪದ ಬಸಾಲ್ಟ್ ರಾಕ್ ಕಾಲಂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಯವತ್ಮಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ

ಯವತ್ಮಾಲ್ : ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಲಾವಾದಿಂದ ಆರು ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸ್ತಂಭಾಕಾರದ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಬಂಡೆಯ ಕಂಬವನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಯವತ್ಮಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಬಂಡೆಯ ರಚನೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಾನಿ-ಪಾಂಡಕವ್ಡಾ ಪ್ರದೇಶದ ಶಿಬ್ಲಾ-ಪಾರ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು … Continued