‘ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅತಿಮುಖ್ಯ…’: 20,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಎಫ್‌ಪಿಒ ಹಿಂಪಡೆದ ನಂತರ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ವೀಡಿಯೊ ಸಂದೇಶ

ನವದೆಹಲಿ: ಅದಾನಿ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ 20,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಎಫ್‌ಪಿಒ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೊ ಸಂದೇಶ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಅವರು ಎಫ್‌ಪಿಒ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ನನಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು … Continued