ನೀಟ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿವಾದ: ಒಳಉಡುಪು ತೆಗೆಯಿಸಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅವಕಾಶ

ಕೊಲ್ಲಂ: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಒಳಉಡುಪುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ NEET ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪುನಃ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (NTA) ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, NTA ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಕೇರಳದ ಕೊಲ್ಲಂ … Continued