ರಷ್ಯಾದ ʼಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ಲೈಟ್ʼ ಲಸಿಕೆ ರಫ್ತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

ನವದೆಹಲಿ : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾದ ರಷ್ಯಾದ ಒಂದೇ ಡೋಸ್ (Russia’s single-dose) ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ಲೈಟ್ (Sputnik Light) ರಫ್ತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಔಷಧ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಟೆರೊ ಬಯೋಫಾರ್ಮಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (Hetero Biopharma Limited) ಗೆ 40 ಲಕ್ಷ ಡೋಸ್ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ಲೈಟ್ʼನ್ನ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ … Continued