156 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯವಾದ ಇ-ವೀಸಾ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಭಾರತ; ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಯಮಿತ ವೀಸಾಗಳು

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 156 ದೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಇ-ಟೂರಿಸ್ಟ ವೀಸಾ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಪೇಪರ್ ವೀಸಾವನ್ನು ಭಾರತವು ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಜಪಾನಿನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ತಾಜಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ (10 ವರ್ಷ) ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. … Continued