ಅಜ್ಜಿಯೇ ಪುಟ್ಟ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಕೊಂದರೆ…ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಊಹಿಸಲಾರದ ಘಟನೆ

ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಮಹಿಳೆ ಪುಟ್ಟ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನು ಕೊಂದಳು ಮತ್ತು ರಾಮೇಶ್ವರ್ ಮೊಗ್ಯಾ ಎಂಬಾತ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಿಸಿದಳು. ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸರು 50 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ಕನಕಾ ಬಾಯಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಗುರುತಿಸಿ, … Continued