ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ರಾಜಸ್ತಾನ, ದೇಶದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ

ರಾಜಸ್ಥಾನವು ತನ್ನ ಚಿರಂಜೀವಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗೆ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ನಗದು ರಹಿತ ‘ಮೆಡ್‌ಕ್ಲೇಮ್’ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. 2021-22ರ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜನರ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನವು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ದೇಶದ ಮೊದಲ … Continued