ಎಸ್‌ಬಿಐನಿಂದ ಗೃಹ ಸಾಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ ಮನ್ನಾ

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ ಕೂಡ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್‌ಬಿಐ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಅಳ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗೃಹ … Continued