ಕೋವಿಡ್ -19 ಗಾಗಿ ಮನೆ-ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಿಟ್: ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಿಟ್ ಕೋವಿಸೆಲ್ಫ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ 10 ವಿಷಯಗಳು

ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ (ಐಸಿಎಂಆರ್) ಕೋವಿಡ್‌-19ಗಾಗಿ ಮನೆ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರತಿಜನಕ ಪರೀಕ್ಷೆ (ರಾಪಿಡ್‌ ಎಂಟಿನ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌) ಕಿಟ್‌ಗೆ ಹಸಿರು ಸಂಕೇತವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕತೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಜನರ ತಕ್ಷಣದ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೋಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಐಸಿಎಂಆರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ … Continued