ಕೋವಿಡ್‌ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಘಾತ ತರಲಿದೆ..?

ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಕೋವಿಡ್ -19 ಸೋಂಕುಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಅಲೆಗಿಂತ ಭಾರತದ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಆಘಾತ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಧ್ಯಮವಾಗಿರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ನಿಯಮಗಳು. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳ ಚಲನೆಗೆ … Continued