ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಹೈದರಾಬಾದ್ ನೇರ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಹೈದರಾಬಾದ್ ನೇರ ವಿಮಾನ ಬುಧವಾರದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇಂಡಿಗೋ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಟಿಆರ್‌ (ATR) ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್, ನಂತರ ಅಲಯನ್ಸ್ ಏರ್, ಈ ಎರಡು ನಗರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿದ್ದರೂ, ಅಲಯನ್ಸ್ ಏರ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈಗ … Continued