ಭಾರತದಲ್ಲಿ 47 ಲಕ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಸಾವುಗಳು ಎಂದು ಗಣಿತದ ಮಾದರಿ ಬಳಸಿ ಹೇಳಿದ ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್‌ಒ: ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಎಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಭಾರತ

ನವದೆಹಲಿ: ಕೋವಿಡ್ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಣಿತದ ಮಾದರಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಬಲವಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಹೇಳಿದೆ. ದೇಶವು ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣಗಳ ನೋಂದಣಿಯ “ಅತ್ಯಂತ ದೃಢವಾದ” ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾ, ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ತನ್ನ ಖಂಡನೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವ … Continued