ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಪ್ರಕರಣಗಳಿರುವ 19 ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ರೆಮ್ಡೆಸಿವಿರ್ ಪೂರೈಕೆ; ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು

ನವ ದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ರೆಮ್ಡೆಸಿವಿರ್ ಕೊರತೆ ಪರಿಹರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬುಧವಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರ ವರೆಗೆ 19 ರಾಜ್ಯಗಳು / ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಎಂಟಿ-ವೈರಲ್ ಔಷಧವನ್ನು ಮಧ್ಯಂತರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ 2,69,200 ಬಾಟಲುಗಳ ಪಾಲು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಗುಜರಾತ್ 1,63,500 ಬಾಟಲುಗಳು, ಉತ್ತರ … Continued