ಹುಂಡೈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಭಾರತದ ಬಲವಾದ ಆಕ್ಷೇಪ

ನವದೆಹಲಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ದಿನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹುಂಡೈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪೋಸ್ಟ್ ಕುರಿತು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಂಗಳವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ರಾಯಭಾರಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ “ಕಾಶ್ಮೀರ ಐಕ್ಯತಾ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಹ್ಯುಂಡೈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ರಾಯಭಾರಿ ಚಾಂಗ್ ಜೇ-ಬೊಕ್ ಅವರಿಂದ … Continued