ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಐಎನ್ಎಸ್ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯದಿಂದ ಜಾಯ್ ಆಫ್‌ ಗಿವಿಂಗ್‌ ವೀಕ್‌

posted in: ರಾಜ್ಯ | 0

ಕಾರವಾರ: ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ, ಐಎನ್ಎಸ್ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ವಾರವನ್ನು ‘ಜಾಯ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವೀಕ್’ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಐಎನ್ಎಸ್ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆ., ಕಾರವಾರ ನೌಕಾನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸೇನಾ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವದ … Continued