ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ -2021 ಪರೀಕ್ಷೆ :ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ

ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್, 2021 ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಂಟಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ, ಜೆಎಬಿ 2021 ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಐಐಟಿ ಖರಗ್‌ಪುರ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೂಕ್ತವಾದ ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋವಿಡ್‌ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ … Continued