ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಸೆಷನ್ 1ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (NTA) ಜುಲೈ 11 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ JEE ಮುಖ್ಯ ಸೆಷನ್ 1ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ — jeemain.nta.nic.in ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಜಂಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಖ್ಯ (JEE ಮುಖ್ಯ) ಸೆಷನ್ 1 ಅನ್ನು ಜೂನ್ 23 ರಿಂದ ಜೂನ್ 29, 2022 ರವರೆಗೆ ಎರಡು … Continued