ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು 35 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡ ಶಾಲೆ…!

ಬರೇಲಿ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸದ ಕಾರಣ ಸುಮಾರು 35 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾರ್ಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಶಾಲೆಯ ಪೋಷಕರ ಸಂಘವು ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸದ ಕಾರಣ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಶನಿವಾರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಹಾಕಿತ್ತು. ಶಾಲಾ ಸಮಯ ಮುಗಿದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು … Continued