ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತನಿಗೆ ಮೊದಲ ನೋಟಿಸ್‌

ಮಣಿಪುರ ಮೂಲದ ಪೋಜೆಲ್ ಚೌಬಾ ಎಂಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸೋಮವಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೊಂಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕೋಡ್) ನಿಯಮಗಳು, 2021 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಂಸ್ಥೆ, ದಿ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಮಣಿಪುರ (ಟಿಎಫ್‌ಎಂ) ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಬಹುಶಃ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮೊದಲ … Continued