ಭಾರತದ 72 ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಖಾಲಿ:ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕೊರತೆ ಸಂಕಷ್ಟ..?

ನವದೆಹಲಿ : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು (coal) ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು (power supply )ನಿಲ್ಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಂಪನಿಯಾದ ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ … Continued