ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿಐಒ ಆಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಆಯ್ಕೆ

posted in: ರಾಜ್ಯ | 1

ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಸಿಇಒ ಇನ್-ಸೈಟ್ (CEO Insight) ನಿಯತಕಾಲಿಕ ನಡೆಸಿದ ಭಾರತದ ಹತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚೀಫ಼್ ಇನ್ನೊವೇಶನ್ ಆಫ಼ೀಸರ್ (CIO) ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ೨೫ ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಇರುವ ಇವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಮೈಕ್ರೊಸಾಫ಼್ಟ್ ಮತ್ತು ಐ ಬಿ ಎಮ್ ನಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಸದ್ಯ ಬ್ಲೂಮ್ … Continued