ಇತಿಹಾಸಪೂರ್ವ ಪ್ಯಾಟಗೋನಿಯಾದ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು : ಥೆರೋಪಾಡ್‌ಗಳ ಮೊದಲ ದಾಖಲೆ ಬಹಿರಂಗ

ಆಸ್ಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಶೋಧಕರ ತಂಡವು ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಇದು ಇತಿಹಾಸಪೂರ್ವ ಪ್ಯಾಟಗೋನಿಯಾದ ಚಿಲಿಯ ಭಾಗದಿಂದ ಥೆರೋಪಾಡ್‌ಗಳ ಮೊದಲ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಥೆರೋಪಾಡ್‌ಗಳು ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳು ಆಧುನಿಕ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹತ್ತಿರದ ಏವಿಯನ್ ಅಲ್ಲದ ಡೈನೋಸಾರ್ ಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದವು ಹಾಗೂ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೋಲುವ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು.ಸಂಶೋಧಕರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಡಗೋಲು ತರಹದ ಉಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಾತುಗಳನ್ನು ಹೋಲುವ ದೈತ್ಯ ಮೆಗಾರಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವು 100.5 ರಿಂದ 66 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಲೇಟ್ ಕ್ರಿಟೇಶಿಯಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟಗೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೈನೋಸಾರ್ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಏವಿಯನ್ ಅಲ್ಲದ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳ ಅಳಿವಿನ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಅರ್ಥ್ ಸೈನ್ಸಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೆಗಾರಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು ಯಾವುವು?
ಅಧ್ಯಯನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕುಡಗೋಲು-ತರಹದ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೈತ್ಯ ಮೆಗಾರಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗುಂಪಿನ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಮೆಗಾರಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು 84 ರಿಂದ 65 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ರಿಟೇಶಿಯಸ್ ಅವಧಿಯ ದೊಡ್ಡ ಥೆರೋಪಾಡ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಎರಡೂ ಕೈಗಳ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಮೇಲೆ 35-ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕುಡಗೋಲು ತರಹದ ಪಂಜದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇತರ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಮೆಗಾರಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕೊಂಬಿನ, ಕೆರಟಿನಸ್ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಹೊದಿಸಿ, ಉಗುರುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಉದ್ದವಾಗಿ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು.

advertisement

ಐಸಿಎಸ್ ಮಹೇಶ ಪಿಯು ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು, ಧಾರವಾಡ

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಿಸಿ: 9535127775 , 9901837775 , 6364528715 , 0836-2775155

ಆಸ್ಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕರಾದ ಸಾರಾ ಡೇವಿಸ್, ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪ್ಯಾಟಗೋನಿಯಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು “ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದ್ದವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದರರ್ಥ ಸಂಶೋಧಕರು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಇತಿಹಾಸಪೂರ್ವ ಪ್ಯಾಟಗೋನಿಯಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಲೇಟ್ ಕ್ರಿಟೇಶಿಯಸ್‌ನಿಂದ ಪ್ಯಾಟಗೋನಿಯಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಥೆರೋಪಾಡ್ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು, ಸಣ್ಣ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸರೀಸೃಪಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಸ್ತನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ-ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷಿ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರಾ ಡೇವಿಸ್ ಅವರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಸೈನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜೂಲಿಯಾ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಲ್ಯಾಬ್‌ನ ಸದಸ್ಯರು 2017 ರಿಂದ ಪಟಗೋನಿಯಾದ ಚಿಲಿಯಿಂದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾಚೀನ ಜೀವನವನ್ನು ನಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಹಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಹಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೈನೋಸಾರ್ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾದ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹವು ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ :-   ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು : ಕರಾಚಿ ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಿಂದ 11 ಮಂದಿ ಸಾವು, ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ

ಯಾವ ಥೆರೋಪಾಡ್ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ?
ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಸಂಶೋಧಕರು ಥೆರೋಪಾಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುತಿಸಲಾದ ಥೆರೋಪಾಡ್ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು 66 ರಿಂದ 75 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನದು. ಏವಿಯನ್ ಅಲ್ಲದ ಥೆರೋಪಾಡ್ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಪರಭಕ್ಷಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ಯಾಟಗೋನಿಯಾದಿಂದ ಬಂದ ಈ ಪರಭಕ್ಷಕಗಳು ಮೆಗಾರಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್‌ಲಾಜಿನ್‌ಗಳು ಎಂಬ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ಅನ್‌ಲಾಜಿನ್‌ಗಳು (Unenlagiines) ಎಂದರೇನು?
ಕ್ರಿಟೇಶಿಯಸ್‌ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾರಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಥೆರೋಪಾಡ್ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿದ್ದವು ಮತ್ತು 25 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವನ್ನು ತಲುಪಿದವು. ಅನ್‌ಲಾಜಿನ್‌ಗಳು (Unenlagiines) ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳ ಗುಂಪಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳು ಕೋಳಿ ಗಾತ್ರದಿಂದ 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅವುಗಳ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ ವೆಲೋಸಿರಾಪ್ಟರ್‌ಗಳಂತೆಯೇ ಗರಿಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಅನ್‌ಲಾಜಿನೇ (unenlagiinae) ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು unenlagiinae ಗುಂಪಿನ ದಕ್ಷಿಣದ ಅತ್ಯಂತ ತಿಳಿದಿರುವ ನಿದರ್ಶನಗಳಾಗಿವೆ.

ಎನಾಂಟಿಯೊರ್ನಿಥಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ನಿಥುರಿನ್‌ಗಳು ಯಾವುವು?
ಸಂಶೋಧಕರು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಎನಾಂಟಿಯೋರ್ನಿಥೈನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ನಿಥುರಿನ್. ಈಗ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಎನಾಂಟಿಯೊರ್ನಿಥೈನ್‌ಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿತ್ತು. ಎನಾಂಟಿಯೋರ್ನಿಥೈನ್‌ಗಳು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಕೊಕ್ಕುಗಳು ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಆರ್ನಿಥುರಿನೇ ಗುಂಪು ಇಂದು ವಾಸಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಧುನಿಕ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ಯಾಟಗೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಆರ್ನಿಥುರಿನ್‌ಗಳಾದ ಹೆಬ್ಬಾತು ಅಥವಾ ಬಾತುಕೋಳಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ.

ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ :-   ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಾನವ : ನಾಸಾ ಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನೇಮಕ

ವಿವಿಧ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ತುಣುಕುಗಳು ಏನನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದವು?
ಸಂಶೋಧಕರು ಸಣ್ಣ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ತುಣುಕುಗಳು, ಹಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮೂಳೆ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಲೇಖಕರು ಥೆರೋಪಾಡ್‌ಗಳು, ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ತುಣುಕುಗಳು, ಹಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮೂಳೆ ತುಣುಕುಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಲಿನ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ನಡುವೆ ಡೈನೋಸಾರ್ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಿನುಗುತ್ತಿರುವ ದಂತಕವಚದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರು ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು.
ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧವು ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೀವ್ರವಾದ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ಯಾಟಗೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ತನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಳಿವಿನ ನಂತರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಇತರ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಬಹುದಿತ್ತು.

ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಹ-ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮಾರ್ಸೆಲೊ ಲೆಪ್ಪೆ, ಅಪೋಕ್ಯಾಲಿಪ್ಸ್ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವನವು ಹೇಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ಯಾಟಗೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಥೆರೋಪಾಡ್‌ಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ, ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳಂತೆ ಮೆಗಾರಾಪ್ಟೋರಿಡ್‌ಗಳಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪಟಗೋನಿಯಾದ ಕಾಡುಗಳು, ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಜವುಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಕ್ಷಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ.
ಲೇಟ್ ಕ್ರಿಟೇಶಿಯಸ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟಗೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಗೊರೊಸ್, ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಡೈನೋಸಾರ್ (armoured dinosaur), ಒರೆಥೆರಿಯಮ್, ಸಸ್ತನಿ ಮತ್ತು ಯಾಮಿನುಚೆಲಿಸ್, ಆಮೆ ಸೇರಿವೆ.

ಮೇಲಿನ ಸುದ್ದಿಗೆ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿ.

(1. ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. 2. ಸಾಧಾರಣ. 3. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. 4. ಉತ್ತಮ . 5. ಅತ್ಯುತ್ತಮ)

3.5 / 5. ಒಟ್ಟು ವೋಟುಗಳು 2

advertisement

ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಿು

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಪಾರ್ಕ್

ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರೆಯಿರಿ

ಕನ್ನಡಿ ನ್ಯೂಸ್ ನ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿ
ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಸೇರಿ
ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಗೂಗಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ
ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
advertisement