9 ಹಾವು, 43 ಜೀವಂತ ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಚಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಭೂಪ…!

ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್: ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣಿಕೆದಾರನೊಬ್ಬ ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಂಬಿನ ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಚಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ನುಸುಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವಂತ ಸರೀಸೃಪಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆತ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ಸಿಬಿಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸರೀಸೃಪಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ … Continued