ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ 500 ಅಮೆರಿಕನ್ನರನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ರಷ್ಯಾ

ಮಾಸ್ಕೋ: ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ರಷ್ಯಾವು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ 500 ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. “ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೈಡನ್‌ ಆಡಳಿತವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಿಧಿಸುವ ರಷ್ಯಾದ ವಿರೋಧಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ … ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು 500 ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಬಾಮಾ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ … Continued