ಬಂಗಾಳದ ಚುನಾವಣೆಯ ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೇವಲ 50 ರೂ.ಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ನಡೆಸುವ ವೈದ್ಯರು, 7 ಬಾರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ದಾನಿ..!

ಕೋಲ್ಕತಾ: ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಡಾ. ಫುವಾಡ್ ಹಲೀಮ್ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಕವೇ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ವೈದ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1,200 ರಿಂದ 2,000 ರೂ.ಗಳ ವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗುವ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್‌ಗೆ ರೋಗಿಗಳಿಂದ ಅವರು ಕೇವಲ 50 ರೂ.ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ…!! ರಾಜಕಾರಣಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಮತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ … Continued