ಇಟಲಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರವಾಹದ ಸುನಾಮಿ: ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮಣ್ಣು | ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇಟಲಿಯ ವಾಲ್ ಡಿ ಸುಸಾ ಕಣಿವೆಯ ಟುರಿನ್‌ಗೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ಬಾರ್ಡೋನೆಚಿಯಾ ನಗರದೊಳಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ನಂತರ ಅದು ತನ್ನ ದಡಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಅವೆನ್ಯೂಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಕಾರಣ ಅಗಾಧವಾದ ಅಲೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮಂಥನದ ನದಿಯನ್ನು ನಾಟಕೀಯ ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಇಟಲಿಯ ಆಲ್ಪೈನ್ ನಗರದಿಂದ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ‘ಮಣ್ಣಿನ ಸುನಾಮಿ’ ದೃಶ್ಯ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಲ್ … Continued