ಕ್ಯೂಎಸ್ ಪದವೀಧರರ ಉದ್ಯೋಗ ಶ್ರೇಯಾಂಕ 2022: ಭಾರತದ 12 ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು-ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಕ್ಯೂಎಸ್ ಪದವೀಧರರ ಉದ್ಯೋಗ ಶ್ರೇಯಾಂಕ -2022 (The QS Graduate Employability Rankings 2022) ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಂದು (ಗುರುವಾರ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 12 ಭಾರತೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 550 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಮೂರು ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ಐಐಟಿ) – ಬಾಂಬೆ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್ ಜಾಗತಿಕ … Continued