ಬಾತುಕೋಳಿಯ ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌ ಓಟ..! ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಓಡಿದ ಮುದ್ದಾದ ಬಾತುಕೋಳಿ…!.. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ನೀವು ಆರೋಗ್ಯದ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಓಟಗಾರರೇ? ಒಳ್ಳೆಯದು, ಈ ಬಾತುಕೋಳಿಯೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾತುಕೋಳಿ ಓಡುವುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಈ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಬಾತುಕೋಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮತ್ತು ವಿನೋದಮಯವಾದ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ತಾಜಾ ನಿದರ್ಶನ ನಡೆದಿದೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನರ ಜೊತೆ ಬಾತುಕೋಳಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. … Continued