ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾ ಕಳ್ಳತನ ಭೇದಿಸಿದ ಸೈಬರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು : 66.9 ಕೋಟಿ ಜನರು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕಳುವು…!?

ಸೈಬರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು ದೇಶದ 24 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 8 ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ 104 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 66.9 ಕೋಟಿ ಜನರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆರೋಪಿಯು ಬೈಜಸ್ ಮತ್ತು ವೇದಾಂತು ಸಂಘಟನೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಎಂಟು ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳ … Continued