ಸೋಂಕಿನ ಹರಡುವಿಕೆ ನಿಧಾನವಾಗುವುದನ್ನುಸೂಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಡೇಟಾ, ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದೆಯೇ..?

ಕತ್ತಲೆಯ ಮಧ್ಯೆ, ಒಂದು ಒಂದು ಮಿನುಗು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಡೇಟಾವು ಕೋವಿಡ್ -19 ರ ಮಾರಕ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ (ಆರ್), ಸೋಂಕು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ, ಇದು ಎರಡನೇ ಅಲೆಗಿಂತ ಮೊದಲಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ … Continued