ಮೂರು ಜಿಂಕೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ 50 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ರೈತ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿವೆ 1800 ಜಿಂಕೆಗಳು..! :ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಹೇಗೆ..?. ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪುದುಪಾಳ್ಯಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, 50-ಎಕರೆ ತೋಟವು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡುಗಳು ಮತ್ತು ಹಸುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಂಕೆಗಳ ಹಿಂಡು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬಹುದು…! ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಜಿಂಕೆಗಳು ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು … Continued