ಕೌನ್ಸಿಲರ್‌ನಿಂದ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ವರೆಗೆ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ನಡೆದು ಬಂದು ದಾರಿ…

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ 15ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಮೊದಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಂದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮತ್ತು   ಎರಡನೇ ಮಹಿಳೆ  ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ನಿಗರ್ವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದುರಂತದ ಮೇಲೆದ್ದ … Continued