ನಾಯಿಪಾಡು ಎನ್ನಬೇಡಿ.. .ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ನಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತೀರಿ.. ಅದರ ಒಂದು ಭವನ 238 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ..! ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ನಾಯಿ ಪಾಡು ಎಂದು ಮೂಗು ಮುರಿಯಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾಯಿಯ ಆಸ್ತಿ ಕೇಳಿದರೆ ಎಂಥವನಾದರೂ ಹೌಹಾರಲೇಬೇಕು. ಅದರ ಆಸ್ತಿ ಒಂದು ಕೋಟಿಯಲ್ಲ, ಹತ್ತು ಕೋಟಿಯಲ್ಲ, ನೂರು ಕೋಟಿಯಲ್ಲ.. ಸಾವರ ಕೋಟಿಯಲ್ಲ…ಈ ನಾಯಿಯ ಬಳಿ ಆಸ್ತಿ 3715 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು..(500 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌)…! ಇದು ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಾಯಿ..!! ಈ ನಾಐಇ ಇರುವುದು ಅಮೆರಿಕದ … Continued