ಫಿಜರ್ ಲಸಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಕೋವಿಡ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬಿ .1.617 ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ : ಅಧ್ಯಯನ

ನವ ದೆಹಲಿ: ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಪಾಶ್ಚರ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ಫಿಜರ್ ಲಸಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ ಆದರೆ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪತ್ತೆಯಾದ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ನ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ರೂಪಾಂತರದ ವಿರುದ್ಧ ಫಿಜರ್ ಲಸಿಕೆ ಬಹುಶಃ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ”ಎಂದು ಸುದ್ದಿ … Continued