ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಕೋವಿಡ್‌ ರೂಪಾಂತರಿಯಿಂದ ಉಲ್ಬಣದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ: ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ ಉಲ್ಬಣಕ್ಕೆ BF.7 ರೂಪಾಂತರಿ ಬಗ್ಗೆ ವೈರಾಲಜಿಸ್ಟ್‌ ಡಾ.ಗಗನ್‌ದೀಪ್ ಕಾಂಗ್

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಉಲ್ಬಣದ ಹಿಂದಿನ ಕೋವಿಡ್‌ ರೂಪಾಂತರಗಳಾದ XBB ಮತ್ತು BF.7 ಕೆಲ ಸಮಯದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಅಲೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೆಲ್ಲೂರಿನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಜಠರಗರುಳಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಡಾ. ಗಗನ್‌ದೀಪ್ ಕಾಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರಣಿ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ … Continued