86 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ದೈತ್ಯ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಜರ್ಮನ್ ಸರ್ಫರ್ | ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಜರ್ಮನಿಯ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಸ್ಟೀಡ್ಟ್ನರ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಅವರು ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ (ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್) – ಸ್ಟೀಡ್ಟ್ನರ್ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್‌ನ ಪ್ರೈಯಾ ಡೊ ನಾರ್ಟೆ ನಜಾರೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 26.21 ಮೀಟರ್ (86 ಅಡಿ) ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಯ ಮೂಲಕ ಸರ್ಫ್ ಮಾಡಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ (GWR) ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. … Continued