ವಿಧವೆ ಮಹಿಳೆ ಆಹಾರ ಖರೀದಿಗೆಂದು ತನ್ನ ಮಗನ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಬಳಿ ಕೇಳಿದ್ದು 500 ರೂ.. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗೆ ಬಂತು 51 ಲಕ್ಷ ರೂ…!

ಪಲಕ್ಕಾಡ್‌ (ಕೇರಳ) :ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಕೇರಳದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಪಾಲ್ಸಿಯಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಮಗ ಸೇರಿದಂತೆ ತನ್ನ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಿಂದ 500 ರೂ.ಗಳ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 51 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳು ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ…! ಕೇರಳದ ಪಲಕ್ಕಾಡ್‌ … Continued