ಲಿಂಗಾನುಪಾತ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತ..!

  ನವ ದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ ಲಿಂಗಾನುಪಾತದ ನಿಯತಾಂಕವು ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿಹಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯವೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಬಿ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣವನ್ನು ಲಿಂಗಾನುಪಾತದ ನಿಯತಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಲಾಗಿದೆ. 1,000 ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಜನನಗಳಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು … Continued