ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ….. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ‌ ಥಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು….!

ದುಮ್ಕಾ: ನೀವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೊಡೆದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ದುಮ್ಕಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಗುಮಾಸ್ತರನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ … Continued