ಲಸಿಕೆ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ: ಎರಡರಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ, ಕೋವಾಕ್ಸಿನ್ನಿಗಿಂತ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್‌ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಕಾಯ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ

ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಕೋವಾಕ್ಸಿನ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿತು ಎಂದು ಎರಡು ಕೋವಿಡ್ -19 ಲಸಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ದಾದಿಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಪೂರ್ವ ಮುದ್ರಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ . ಡಾ ಎಕೆ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ಎರಡೂ ಲಸಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. … Continued