ಹೊಸ ಐಟಿ ನಿಯಮದಡಿ 1ನೇ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಗೂಗಲ್, 59 ಸಾವಿರ ವಿಷಯ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ತನ್ನ ಹೊಸ ಐಟಿ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಟೆಕ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಿಲುವನ್ನು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಗೂಗಲ್ ಬುಧವಾರ ಐಟಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 27,762 ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ 59,350 ಕ್ಕೆನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ, ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಐಟಿ) ನಿಯಮಗಳು, … Continued