2022ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಿದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಯಾವುದು..ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಟ್ಟಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಾನ್-ಥಿಯೇಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಅವಧಿಯ ನಂತರ, 2022 ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷವು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವ ಮೊದಲು, Google ತನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಿದ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗೂಗಲ್‌ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು-ಶೋಧಿಸಿದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು 2022 ವರ್ಷವು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ, ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದಾಗಿ … Continued