ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗೆ 12,100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಎನ್‌ಐಎನ್‌ಎಲ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ

ನವದೆಹಲಿ: ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ನೀಲಾಚಲ ಇಸ್ಪಾತ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎನ್‌ಐಎನ್‌ಎಲ್) ಅನ್ನು ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ಗೆ 12,100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಎನ್‌ಐಎನ್‌ಎಲ್ (NINL) ನಾಲ್ಕು ಸಿಪಿಎಸ್‌ಇ (CPSE) ಗಳ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ MMTC, NMDC, BHEL, MECON ಮತ್ತು ಎರಡು ಒಡಿಶಾ … Continued