ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನೇ ದೋಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಧುವರರು…! ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ಪ್ರವಾಹದಸಿಲುಕಿ ನಲುಗುತ್ತಿರುವ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ವಧ-ವರರಿಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮದುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಮದುವೆಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಧು-ವರರಿಗೂ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಉಪಾಯ. ದೊಡ್ಡ ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನೇ ದೋಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಬ್ಬರು ಮದುವೆ … Continued