ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ B.1.617 ನೊಂದಿಗೆ ‘ಇಂಡಿಯನ್ ವೇರಿಯಂಟ್’ ಎಂಬ ಪದ ಸಂಯೋಜಿಸಿಲ್ಲ: ಡಬ್ಲುಎಚ್‌ಒ

ನವ ದೆಹಲಿ: ಡಬ್ಲುಎಚ್‌ಒ ಬುಧವಾರ ವೈರಸ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ದೇಶಗಳ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ನಾವು ಅವರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಲು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ” ಎಂದು ಡಬ್ಲುಎಚ್‌ಒ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಟ್ವೀಟ್‌ ಟ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಡ್ಬಲುಎಚ್‌ಒಗೆ ಕೊರೊನಾ … Continued