ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಅಂಗವಿಕಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನೀಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆನಂದ ಮಹೀಂದ್ರಾ

ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರೋಪಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಕ್ವಾಡ್ರುಪಲ್ ಅಂಗವಿಕಲನ ಕುರಿತು ‘ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ’ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು ಹಾಗೂ ಆತನಿಗೆ ಸಹಾಯ … Continued