ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ 50 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಟ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದ ನಕ್ಷತ್ರ ಗುರುತಿಸಿದ ಹಬಲ್ ದೂರದರ್ಶಕ..!

ಹಬಲ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕವು ಇದುವರೆಗೆ ನೋಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರೆಂಡೆಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು 13.8 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಜನನದ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ದಾಖಲೆ-ಮುರಿಯುವಿಕೆ” ಎಂದು ನಾಸಾ ವಿವರಿಸಿದ ಅದ್ಭುತ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 30 ರಂದು ಬುಧವಾರ … Continued