ಹೊಸ ಜೇಡದ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ 26/11 ಬ್ರೇವ್‌ ಹರ್ಟ್ ಪೋಲೀಸ್ ತುಕಾರಾಂ ಓಂಬ್ಲೆ ಹೆಸರು

ನವದೆಹಲಿ: ಹೊಸ ಜಾತಿಯ ಜೇಡ, ಐಸಿಯಸ್ ತುಕಾರಾಮಿಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಜ್ಮಲ್ ಕಸಬ್‌ನನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾದ 26/11 ರ ಹೀರೋ ಸಹಾಯಕ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಂ ಓಂಬ್ಲೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಐಸಿಯಸ್ ತುಕಾರಾಮಿ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಮೊದಲು ಸಂಶೋಧಕರ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪೇಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯು “ಭಾರತದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದ ಫಿನ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು … Continued